bijles basisschool

Basisschool. De naam is veelzeggend, want daarop wordt de basis gelegd van het schoolleven van uw kind. Een tijd van verandering en ontwikkeling. Op de route naar de middelbare school. Basisschoolbegeleiding van Bijlesnetwerk zorgt voor een stevige én brede basis. En voor een fijne schooltijd waarin uw kind zich goed voorbereidt op de Citotoets.

Wat biedt basisschoolbegeleiding?

Ieder kind is anders. Leert op een eigen manier. Heeft eigen sterke en zwakkere punten in de lesstof. Wij bieden basisschoolbegeleiding voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Welke vakken vindt uw kind lastig? Daar besteden we extra aandacht aan. Daarbij zijn begrip en kennis natuurlijk belangrijk, maar vooral dat uw kind met zelfvertrouwen en lol leert.

Waar richt de begeleiding zich op?

De basisschooltijd is in het leven van uw kind een belangrijke tijd. Die staat in het teken van groei. Van verantwoordelijkheden, maar zeker ook mogelijkheden. Goede begeleiding zorgt ervoor dat uw kind goed is voorbereid op een volgend leerjaar. Óf de middelbare school. Bijlesnetwerk verzorgt maatwerk in begeleiding, zodat die precies past bij uw kind. Daarbij bent u altijd op de hoogte van vorderingen.

Hoe werkt basisschoolbegeleiding?

Bijlesnetwerk begeleidt uw kind volgens een stappenplan:

1) U ontmoet de vaste begeleider. Dat wordt een bekend gezicht en vast aanspreekpunt. Met de begeleider bekijkt u welke vakken aandacht verdienen. We maken een begeleidingsplan en bespreken dat samen met u.

2) Uw kind krijgt na schooltijd een uur ondersteuning bij dat onderwerp: reken­, taal­ of studievaardigheden. Hoe vaak, dat bespreken we vooraf. Daarvoor hebben we speciale strippenkaarten van 5, 10 of 20 lessen.

3) Strippenkaart vol? We bespreken het verloop. Is het doel al bereikt, nog niet helemaal of besteden we ergens anders aandacht aan?

Wilt u uw kind aanmelden voor basisschoolbegeleiding van Bijlesnetwerk bij een locatie dichtbij? Of heeft u vragen? Kies dan hiernaast één van de opties.

Over begeleiders, aandachtspunten en lesmateriaal

Alle begeleiders hebben een pedagogische opleiding. Ze zijn ervaren in werken met kinderen in de basisschoolleeftijd en gebruiken eigen lesmateriaal én materiaal van school. Daarmee oefenen ze bijvoorbeeld lees­, schrijf­ en rekenstrategieën. In groep 7 en 8 besteden ze extra aandacht aan de Entree­ en/of Citotoets.

Nodig me uit voor een kennismakingsgesprek